سوره مبارکه حمد

جمعه 7 اردیبهشت سال 1400
سوره مبارکه حمد آیه یکم
سپاس و ستایش مخصوص خداوند جهانیان است.

سلام دنیا!

به وردپرس خوش آمدید. این اولین نوشتهٔ شماست. این را ویرایش یا حذف کنید، سپس نوشتن را شروع نمایید!