موسسه قرآنی عصر ظهور اراک

موسسه فرهنگی قرآن و عترت عصر ظهور اراک

حضور جهادی در فضای مجازی

آخرین نماهنگ های تصویری

تلنگر عصر ظهوری

  عقل معاد اندیش


خدا کند اعضاء وجوارح مان به جای《هوای نفس》گوش به فرمان《عقل معاد اندیش》باشند.

کلاس تفسیر21اردیبهشت 1396

اینجا چه خبره؟!

  طرح آیه های فراموش شده ششمین جلسه دوره چهلم- مسجد رسول الله صلوات الله علیه و آله و سلم - 1398/2/27

تازه های موسسه

  ثبت نام کلاس مفاهیم برادران

طرح رفیق راه

ثبت نام ادامه دارد...

  ثبت نام کلاس مفاهیم خواهران

طرح رفیق راه

ثبت نام آغاز شد.

   گاهنامه سرخ و سبز- شماره 9

1397/07/01

دریافت فایل PDF

  عضویت در موسسه عصر ظهور

ویژه ساکنین کلانشهر اراک

ثبت نام دریافت فایل مصاحبه حضوری

  شرایط عضویت در نیروهای جهادی مؤسسه

ویژه قرآن یاوران عصر ظهور

دریافت فایل نیروهای جهادی تکالیف ويژه

  درباره موسسه عصر ظهور


در حالی که اوضاع اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه به سمت مصرف گرایی و کم رنگ شدن معنویت در جامعه پیش می رفت «موسسه فرهنگی قرآن و عترت عصر ظهور» با هدف ترویج آموزه های قرآن و اهلبیتbدر میان خانواده ها، اقدام به برگزاری کلاس های ترجمه و مفاهیم نمود. هدف و انگیزه اصلی تصمیم گیران موسسه از ابتدا مبتنی بر «تغییر سبک زندگی مردم» بر اساس آیات وحی و سیره چهارده معصومb بود.

ادامه

قیام سرخ حسینی g و نهضت سبز مهدویf

دو بال مستحکم پرواز شیعه در آسمان فتنه های آخرالزمان

  تصاویر


نماهنگ های صوتی


  چرا قرآن فقط ما را می ترساند؟

  راز جاودانگی عذاب

  گندم از کندم بروید جو ز جو...

نماهنگ های تصویری


  واقعا خدا حق الله را می بخشد؟!

خداوند حق الله را می بخشد یک جمله غلط است اگر قرار به بخشش بود چرا اعمالی چون نماز را تکلیف کرده است؟

  نقش آفرینی در آینده روشن.

آینده روشن است و در این آینده روشن ما باید نقش آفرینی کنیم و باید به این نکته در طول مسیر توجه داشته باشیم که از اسباب عزت قلت است.