موسسه قرآنی عصر ظهور اراک

موسسه فرهنگی قرآن و عترت عصر ظهور اراک

کتاب معرفی شده


لحظه ای درنگ: مهارتهای تفکر برای زندگی

لحظه ای درنگ: مهارتهای تفکر برای زندگی

نويسنده: مریم ادیب
مترجم: -
انتشارات: انتشارات قرآن و اهل بیت نبوت
تاریخ چاپ: 1393/12/01
برگرفته از متن کتاب :

بارها شنیده ایم:«فکرکن،تفکر خوب است»گفته اند:

سعی کن طرز فکر خودت را عوض کنی

و برداشتهای بهتری از رویدادهای اطرافت داشته باشی. اما کمتر به ما گفته اند که چگونه تفکر بهتری داشته باشیم.

گاهی از صبح تا شب فکر میکنیم، اما به دلیل آنکه تفاوت خیال پردازی، توهم و تکرار خاطرات را نمیدانیم، اسیر هیجانات و برداشتهای غلط از زندگی میشویم. مطالعه مستمر، تدریس و تمرین عملی این مطالب کمک میکند تا:

بر ورودی های ذهن و حواس کنترل پیدا کنیم، از اشتباه در برداشتها و تصمیم گیری ها پیشگیری کنیم، از مهلکه های غم و غصه و عصبانیت عبور منیم، تفکر و تعقل خود را به سطح بالاتری برسانیم و در بهبود مسائل زندگی یکی پس از دیگری مهارت پیدا کنیم.

این کتاب در صدد است تا در راستای تولید علم اسلامی، گامی هر چند اندک برداشته، طرحی جدید را در خصوص آموزش مهارتهای تفکر با ملاکهای عقل و وحی، ارائه کند.