موسسه قرآنی عصر ظهور اراک

موسسه فرهنگی قرآن و عترت عصر ظهور اراک

کتاب معرفی شده


دختران آفتاب

دختران آفتاب

نويسنده: امیر حسین بانکی- بهزاد دانشگر- محمد رضا رضایتمند
مترجم: -
انتشارات: انتشارات سروش
تاریخ چاپ: 1394/07/30
برگرفته از متن کتاب : ثریا دوباره ناراحت شد. اما فقط لبهایش را گزید تا چیزی نگوید. فهیمه اما گفت:-واقعا که خیلی مسخره است!

راحله پرسید:«چی؟»

-این شتري که قراره در خونه همه مون بخوابه!

-چه طور؟! تو ناراحتی؟

-نه!  من با ازدواج مشکلی ندارم، ولی این زور نیست که ما توی این چند روز این همه راجع به نقش و اهمیت زن ها توی سر و کله مون زدیم، شعار دادیم، هوار کشیدیم، حنجره خودمون رو پاره کردیم، آخرش هم بریم بشینیم گوشه خونه و خودمون رو باشستن ظرفها و پخت و پز سرگرم کنیم.