موسسه قرآنی عصر ظهور اراک

موسسه فرهنگی قرآن و عترت عصر ظهور اراک

کتاب معرفی شده


همه نوکرها

همه نوکرها

نويسنده: محمدرضا حدادپور جهرمی
مترجم:
انتشارات: دفتر نشر معارف
تاریخ چاپ: 1396
برگرفته از متن کتاب : فقط یک راه مانده بود. آن راه سرنوشت ساز، «عراق» بود. اگر کسی بخواهد از سرزمین عجایب سخن بگوید، باید فقط از عراق سخن بگوید و بس! سرزمینی که مردمش، راهنمای چپ می زنند، اما به راست می پیچند! سرزمین که هنوز هم نمیتوان فهمید شجاع است یا به خاطر ترس، از خودش رشادت و سماجت نشان می دهد!