موسسه قرآنی عصر ظهور اراک

موسسه فرهنگی قرآن و عترت عصر ظهور اراک

کتاب معرفی شده


سربلند

سربلند

نويسنده: محمد علی جعفری
مترجم:
انتشارات: شهید کاظمی
تاریخ چاپ: 1397
برگرفته از متن کتاب : برگشتم به حاج سعید گفتم :( آخه من چطور این بدن ارباٌ اربا رو شناسایی کنم ؟!)خیلی بهم ریختم .رفتم سمت آن داعشی .یک متر رفت عقب و اسلحه اش را کشید طرفم سرش داد زدم:( شما مگه مسلمون نیستید ؟)به کاور اشاره کردم که مگر او مسلمان نبود ؟پس سرش کو ؟چرا این بلا را سرش آوردید ؟حاج سعید تند تند حرف هایم را ترجمه میکرد . آن داعشی خودش را تبرئه کرد که این کار ما نبوده و باید از کسانی که او را برده اند (القائم )،بپرسید .فهمیدم میخواهد خودش را از این مخمصه نجات دهد . دوباره فریاد زدم که کجای اسلام می گوید که اسیرتان را این طور شکنجه کنید ؟نماینده ی داعش گفت : (تقصیر خودش بوده !)پرسیم : (به چه جرمی ؟)بریده بریده جواب می داد وحاج سعید ترجمه می کرد : (از بس حرصمون رو درآورد ،نه اطلاعاتی به ما داد ،نه اظهار پشیمانی کرد ،نه التماس کرد !تقصیر خودش بود . . .!)