موسسه قرآنی عصر ظهور اراک

موسسه فرهنگی قرآن و عترت عصر ظهور اراک

کتاب معرفی شده


توجیه المسائل کربلا

توجیه المسائل کربلا

نويسنده: سید علی اصغرعلوی با همکاری محمد عبدالحسین زاده
مترجم: -
انتشارات: انتشارات بسیج دانشگاه امام صادق(ع)
تاریخ چاپ: 1393
برگرفته از متن کتاب : "توجیه المسائل کربلا" کرانه ناگشوده ای را گشوده است. هنگامی که عمل انسان با باورها و ارزشهای وی سازگاری نداشته باشد، آرامش ذهنی خود را از دست می دهد. برای آرام سازی خود دست به دلیل تراشی می زند، بهانه های فراوانی پیدا می کند.