موسسه قرآنی عصر ظهور اراک

موسسه فرهنگی قرآن و عترت عصر ظهور اراک

کتاب معرفی شده


...الی الحبیب(سرمشقهایی برای حبیب شدن)

...الی الحبیب(سرمشقهایی برای حبیب شدن)

نويسنده: سید علی اصغر علوی با همکاری محمد عبد الحسین زاده
مترجم: -
انتشارات: انتشارات بسیج دانشگاه امام صادق(علیه السلام)
تاریخ چاپ: 1393
برگرفته از متن کتاب : در فقه گفته میشود آب قلیل اگر به کر متصل باشد، دیگر حکم آب کر را دارد. اصحاب هم اینگونه بودند. خود را به اقیانوسی وصل کردند که برای همیشه حضور دارد. پس آنها هم حضورشان همیشگی است. این سرّ جاودانگی اصحاب امام حسین(علیه السلام است)با خود امام است. امّا چرا از بین اصحاب حبیب را گلچین کرده ایم؟!