موسسه قرآنی عصر ظهور اراک

موسسه فرهنگی قرآن و عترت عصر ظهور اراک

کتاب معرفی شده


سقوط

سقوط

نويسنده: سید محمد خاتمی نژاد
مترجم:
انتشارات: اندیشه مطهر
تاریخ چاپ: 1394/02/05
برگرفته از متن کتاب : ظهر روز عاشورا، از ميان اهل بيت پيامبر(عليهم السلام) که «آيه تطهير» در شان آنان نازل شده بود، فقط حسين بن علی(عليه السلام) زنده بود. اما او هم ساعتی بعد قربانی جهل جماعتی شد که سلطنت فردی فاسق همچون «يزيد بن معاويه» را بر ولايت و امامت سرور جوانان اهل بهشت ترجيح دادند!