موسسه قرآنی عصر ظهور اراک

موسسه فرهنگی قرآن و عترت عصر ظهور اراک

حضور جهادی در فضای مجازی

حمایت مالی گاهنامه سرخ و سبز


علاقه مندان به نشر آثار فرهنگی و حامیان مالی آثار فرهنگی می توانند جهت کمک به چاپ و نشر گاهنامه سرخ و سبز، کمک های نقدی خود را به کارت زیر واریز نمایند.

0664   4732   7011   6037  
کشاورزی
به نام آقای عابد سلیمی