موسسه قرآنی عصر ظهور اراک

موسسه فرهنگی قرآن و عترت عصر ظهور اراک

ثبت نام در گروه پژوهش


ثبت نام در گروه پژوهش

ضرورت پژوهش


ضرورت پژوهش

تحقیق و پژوهش مایه حیات علم است و در سایه آن مباحث علمی گسترش یافته و پر شاخ و برگ می شوند. تحقیق، علم و آگاهی را پر دامنه و گسترده می سازد و بدون آن رکود و حتی مرگ علمی پدید می آید. چه بسیارند اصول و قوانین و حتی نظریاتی که در سایه پژوهش روشن می گردند و یا با دفع حشو و زوائد و دقت های پژوهشی ارزش و مرتبتی جدید پیدا می کنند. بر همین اساس است که رهبر فرزانه می فرماید: «ای کاش از اوّل انقلاب، یک صد نفر از قبیل شماها پیدا می شد که نه به جنگ کار داشتند و نه به دولت، می رفتند می نشستند و این مسائل را برای نظام اسلامی تحقیق می کردند»

هشدار مقام معظم رهبری

رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره نفوذ فرهنگ ویرانگر غرب در امر تحقیقات هشدار می دهد و می فرماید: « ... انسان گاهی در زمینه های تحقیقات در گوشه و کنار که بعضی ها دچار خطاهایی می شوند؛ من می بینم منشأ اغلب این خطاها این است که در یک مسئله به جای این که حجیّت کتاب و سنت و پیش فرض حقانیت نظام اسلامی را در نظر بگیرند و وارد میدان تحقیق بشوند، پیش فرض تفکرات رایج غرب را در نظر می گیرند»

قدم بر بال ملائک

چه صبح روشنی است آن صبح که به امید دانستن و شناختن چشم بگشایی و در دیار علم قدمی برداری. وقتی به جستجوی گوهر علم قدم می زنی گام هایت را آهسته بر زمین بگذار. این بالهای ملائک است که زیر گام های با صلابت تو بر زمین گسترده است و این صدا، صدای گرم ملائک است که از خدا برای تو طلب بخشش می کند. گام هایت را آهسته بر زمین بگذار، امّا با صلابت و اطمینان قدم بردار که این راه، راه بهشت است. خدا در پایان تو را به بهشت فرا می خواند. آری، راه بهشت خدا از دیار علم می گذرد.

پژوهش های انجام شده