موسسه قرآنی عصر ظهور اراک

موسسه فرهنگی قرآن و عترت عصر ظهور اراک

ثبت نام در گروه پژوهش


اطلاعات مورد نیاز جهت علاقمندان به فعالیت در گروه پژوهشی مؤسسه

1) عضویت در گروه پژوهش مؤسسه فقط ویژه عزیزانی است که در کلاس تفسیر شرکت می کنند.
2) کار در این حوزه به صورت کاملا تخصصی بوده و با همه فعالیت های مشابه مؤسسه تحت همین نام در سال های گذشته، کاملا متفاوت خواهد بود.
3) در صورت پذیرش عضویت عزیزان در گروه پژوهشی و انجام دقیق تکالیف خواسته شده، در مدت زمانی نه چندان طولانی، به یک انسان جست و جوگر، حقیقت خواه، آشنا به مبانی اسلام و به دور از هرگونه تعصب در دین داری، تبدیل خواهد شد.
4) پس از ثبت و جمع آوری مشخصات داوطلبان، جلسه ای با حضور مدیریت مؤسسه برگزار خواهد شد و شرایط کار، توضیح داده خواهد شد.
5) عزیزانی که بتوانند با شرایط اعلام شده در جلسه یادشده، فعالیت نمایند پس از اخذ مصاحبه حضوری به عضویت گروه پژوهشی مؤسسه درمی آیند.
6) عضویت در گروه پژوهشی مؤسسه نباید به سایر فعالیت های شخص، لطمه ای وارد نماید. بنابراین، در صورت مشاهده هرگونه مشکل در این زمینه، عضویت وی از گروه پژوهشی توسط مدیر مؤسسه، کأن لم یکن تلقی خواهد شد.