به نام خدا

 

کلیاتی درباره ششمین دوره طرح یک جای متفاوت

ویـژه پسـران و دختـران 18 تا 25 سـاله سـاکن اراک

 

الف) چشم انداز

 • این‌طرح، فضایی علمی و گفتگومحور و محیطی جذّاب و شاد را برای شما فراهم می‌کند تا دغدغه های خود را مطرح کنید و در کنار آن به پاسخ پرسش‌های اعتقادی ‌خود برسید.
 • با توجه‌ به مشکلات اقتصادی موجود، مدیران طرح بر آن شدند تا از طریق برگزاری رایگان این طرح، کمکی به علاقمندان نمایند.
 • مخاطبین مجاز به شرکت در دوره ششم، فقط پسران و دختران 18 تا 28 ساله، اهل و ساکن اراک هستند.

 

ب) زمان و مکان برگزاری

 • کلاس های دوره ششم، ویژه پسران، ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹ روزهای دوشنبه برگزار می شود. (هفته ای یک جلسه)
 • کلاس های دوره ششم، ویژه دختران، ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹ روزهای چهارشنبه برگزار می شود. (هفته ای یک جلسه)
 • شرط شروع دوره، رسیدن ثبت نام کنندگان به نصاب لازم - دست کم 50 نفر - است.
 • مکان برگزاری کلاس های هفتگی، متعاقبا اعلام می گردد.

 

ج) شرایط ویژه و تعهدات شرکت کنندگان

 • با توجه به رایگان بودن طرح، مهم ترین شرط شرکت در این دوره، حضور مداوم و بدون غیبت و تأخیر است.
 • ثبت نام کنندگان متعهد می گردند وقت شناس باشند و دست کم ۵ دقیقه قبل از شروع کلاس در محل برگزاری حاضر باشند. همچنین به جز موارد خیلی خاص و غیرقابل پیش بینی، غیبت نداشته باشند. علت تأکید ویژه بر روی حضور هم «پیوستگی مطالب» است. طبعا تأخیرها و غیبت های مکرر، به فهم مطالب، آسیب جدی وارد خواهد کرد.
 • لازم است تأخیرها و غیبت های احتمالی، قبل از شروع کلاس به اطلاع مسؤولین مربوطه برسد.
 • انتظار می رود فقط عزیزانی اقدام به ثبت نام نمایند که متعهد می گردند به انجام شرایط یاد شده، پایبند باشند.

 

د) سایر نکات و راه های ارتباطی

 • شرط حضور در برنامه های جنبی و اردوهای زیارتی – سیاحتی، میزان حضور در کلاس است.
 • به منظور آگاهی از نظرات شرکت کنندگان در دوره های گذشته، می توانید روی این لینک، کلیک نمایید.
 • قطعا در آشنایی بیشتر شما با این طرح، مؤثر خواهد بود.
 • پرسش های احتمالی خود درباره طرح را به نشانی  asrezohur@chmail.irایمیل نمایید.

 

ضمنا در هر مرحله از ثبت نام، می توانید با پشتیبان خود تماس بگیرید.

 • آقای مرادی با شماره تلفن همراه 09181604003
 • خانم نعیمی با شماره تلفن همراه 09306461909

به نام خدا

 

کلیاتی درباره هفتمین دوره طرح یک جای متفاوت

ویـژه پسـران و دختـران 14 تا 17 سـاله سـاکن اراک

 

الف) چشم انداز

 • این‌طرح، فضایی علمی و گفتگومحور و محیطی جذّاب و شاد را برای شما فراهم می‌کند تا دغدغه های خود را مطرح کنید و در کنار آن به پاسخ پرسش‌های اعتقادی ‌خود برسید.
 • با توجه‌ به مشکلات اقتصادی موجود، مدیران طرح بر آن شدند تا از طریق برگزاری رایگان این طرح، کمکی به علاقمندان نمایند.
 • مخاطبین مجاز به شرکت در دوره هفتم، فقط پسران و دختران 14 تا 17 ساله، اهل و ساکن اراک هستند.

 

ب) زمان و مکان برگزاری

 • کلاس های دوره هفتم، ویژه پسران، ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹ روزهای سه شنبه برگزار می شود. (هفته ای یک جلسه)
 • کلاس های دوره هفتم، ویژه دختران، ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹ روزهای یکشنبه برگزار می شود. (هفته ای یک جلسه)
 • شرط شروع دوره، رسیدن ثبت نام کنندگان به نصاب لازم - دست کم 50 نفر - است.
 • مکان برگزاری کلاس های هفتگی، متعاقبا اعلام می گردد.

 

ج) شرایط ویژه و تعهدات شرکت کنندگان

 • با توجه به رایگان بودن طرح، مهم ترین شرط شرکت در این دوره، حضور مداوم و بدون غیبت و تأخیر است.
 • ثبت نام کنندگان متعهد می گردند وقت شناس باشند و دست کم ۵ دقیقه قبل از شروع کلاس در محل برگزاری حاضر باشند. همچنین به جز موارد خیلی خاص و غیرقابل پیش بینی، غیبت نداشته باشند. علت تأکید ویژه بر روی حضور هم «پیوستگی مطالب» است. طبعا تأخیرها و غیبت های مکرر، به فهم مطالب، آسیب جدی وارد خواهد کرد.
 • لازم است تأخیرها و غیبت های احتمالی، قبل از شروع کلاس به اطلاع مسؤولین مربوطه برسد.
 • انتظار می رود فقط عزیزانی اقدام به ثبت نام نمایند که متعهد می گردند به انجام شرایط یاد شده، پایبند باشند.

 

د) سایر نکات و راه های ارتباطی

 • شرط حضور در برنامه های جنبی و اردوهای زیارتی – سیاحتی، میزان حضور در کلاس است.
 • به منظور آگاهی از نظرات شرکت کنندگان در دوره های گذشته، می توانید روی این لینک، کلیک نمایید.
 • قطعا در آشنایی بیشتر شما با این طرح، مؤثر خواهد بود.
 • پرسش های احتمالی خود درباره طرح را به نشانی  asrezohur@chmail.irایمیل نمایید.

 

ضمنا در هر مرحله از ثبت نام، می توانید با پشتیبان خود تماس بگیرید.

 • آقای مرادی با شماره تلفن همراه 09181604003
 • خانم نعیمی با شماره تلفن همراه 09306461909
تأیید شرایط ثبت نام *
نام *
نام خانوادگی *
جنسیت *
شماره تلفن همراه *
کد ملی *
روز *
تاریخ تولد
ماه *
تاریخ تولد
سال *
تاریخ تولد
نشانی دقیق محل سکونت *
وضعیت تحصیلی و شغلی *
label1 *
label2 *
label3 *