موسسه قرآنی عصر ظهور اراک

موسسه فرهنگی قرآن و عترت عصر ظهور اراک

حضور جهادی در فضای مجازی

طرح آموزشی حافظان نور


چکيده طرح:   حفظ کل قرآن کریم ويژه خواهران
مدرس:  سرکار خانم قاسمی

تعداد دوره های برگزار شده از سال 1390 تاکنون
تعداد حافظان

  1. پنج جزء : 5 نفر
  2. بین 3 تا 5 جزء : 10 نفر
  3. دو جزء : 20نفر
  4. جزء اول : 20 نفر
  5. جزء 30 : 20نفر

زمان برگزاری (در حال حاضر)
روزهای شنبه و چهارشنبه، ساعت 16 تا18
روزهای یک شنبه و چهارشنبه ساعت 10 تا 11:30
مدت زمان لازم جهت حفظ یک جزء(به شرط حضور مداوم در کلاس): حداقل 2 ماه برای جزء اول

طرح آموزشی رفيق راه


چکيده طرح:   آشنایی با ترجمه و مفاهیم آیات قرآن کریم و پاسخ به پرسش های نسل جوان
مدرس:  سید محمد خاتمی نژاد

تعداد دوره های برگزار شده: 9دوره
تعداد فارغ التحصيلان تا کنون: 150نفر
تعداد قرآن آموزان فعلی در دوره های جاری :86 نفر

منابع:

5 دوره اول کلاس ها
کتاب آموزش مفاهیم قرآن کریم
(جلد 1تا 9)
نویسنده: استاد مسعود وکیل
  

زمان برگزاری(در حال حاضر):

الف) مفاهیم استاد وکیل روزهای یک شنبه   ساعت 18:30 تا 20 ويژه برادران

ب) مفاهیم استاد وکیل روز های یک شنبه   ساعت 16 تا 17:30 ويژه خواهران