موسسه قرآنی عصر ظهور اراک

موسسه فرهنگی قرآن و عترت عصر ظهور اراک

حضور جهادی در فضای مجازی

تماس با موسسه


اراک، ابتدای خیابان دانشگاه، روبروی مصلای بیت المقدس، خیابان شهید مدرس، مسجد حضرت رسولa
موسسه فرهنگی قرآن عترت عصر ظهور

شماره همراه: 09186309541

رایانامه: info@asre-zohur.ir  -   asrezohur@chmail.ir

جهت ارسال آثار مکتوب برادران و خواهران قرآنی عزیز و همکاری با هیأت تحریریه نشریه هستیم.