موسسه قرآنی عصر ظهور اراک

موسسه فرهنگی قرآن و عترت عصر ظهور اراک

بايگانی طرح آیه های فراموش شده (جدید)


سوره مبارکه آل عمران، آیه شریفه 118

اى كسانى كه ايمان آورده‏ ايد از غير خودتان [دوست و] همراز مگيريد. [آنان‏] از هيچ نابكارى در حق شما كوتاهى نمى‏ ورزند. آرزو دارند كه در رنج بيفتيد. دشمنى از لحن و سخن شان آشكار است و آنچه سينه‏ هاي شان نهان مى‏ دارد، بزرگتر است. در حقيقت، ما نشانه‏ ها[ى دشمنى آنان‏] را براى شما بيان كرديم، اگر تعقل كنيد. ‏

پرسش و پاسخ جلسه 1396/08/26 دانلود فایل PDF جلسه 1396/08/26

سوره مبارکه آل عمران، آیه شریفه 117

مثَل آنچه [آنان‏] در زندگى اين دنيا [در راه دشمنى با پيامبر] خرج مى‏كنند، همچون مثلِ بادى است كه در آن، سرماى سختى است كه به كشتزار قومى كه بر خود ستم نموده‏اند بوزد و آن را تباه سازد و خدا به آنان ستم نكرده، بلكه آنان خود بر خويشتن ستم كرده‏اند. ‏

پرسش و پاسخ جلسه 1396/08/19 دانلود فایل PDF جلسه 1396/08/19

سوره مبارکه آل عمران، آیات شریفه 106 و 107

[در آن‏] روزى كه چهره‏ هايى سپيد و چهره‏ هايى سياه گردد. اما سياه رويان [به آنان گويند:] آيا بعد از ايمانتان كفر ورزيديد؟ پس به سزاى آنكه كفر مى‏ ورزيديد [اين‏] عذاب را بچشيد. و اما سپيدرويان همواره در رحمت خداوند جاويدانند.

پرسش و پاسخ جلسه 1396/08/05 دانلود فایل PDF جلسه 1396/08/05

سوره مبارکه آل عمران، آیه شریفه 104

و بايد از ميان شما، گروهى، [مردم را] به نيكى دعوت كنند و به كار شايسته وادارند و از زشتى بازدارند و آنان همان رستگارانند.

پرسش و پاسخ جلسه 1396/07/28 دانلود فایل PDF جلسه 1396/07/28

سوره مبارکه آل عمران، آیه شریفه 103

و همگى به ريسمان خدا چنگ زنيد و پراكنده نشويد و نعمت خدا را بر خود ياد كنيد: آن گاه كه دشمنان [يكديگر] بوديد، پس ميان دل هاى شما الفت انداخت تا به لطف او برادران هم شديد و بر كنار پرتگاه آتش بوديد كه شما را از آن رهانيد. اين گونه، خداوند نشانه‏هاى خود را براى شما روشن مى‏كند، باشد كه شما راه يابيد.

پرسش و پاسخ جلسه 1396/07/21 دانلود فایل PDF جلسه 1396/07/21

سوره مبارکه آل عمران، آیه شریفه 85

و هر كه جز اسلام، دينى [ديگر] جويد، هرگز از وى پذيرفته نشود و وى در آخرت از زيانكاران است.

پرسش و پاسخ جلسه 1396/07/13 دانلود فایل PDF جلسه 1396/07/13

سوره مبارکه آل عمران، آیه شریفه 83

آيا جز دين خدا را مى ‏جويند؟ با آنكه هر كه در آسمان ها و زمين است خواه و ناخواه سر به فرمان او نهاده است، و به سوى او بازگردانيده مى‏ شوند.

پرسش و پاسخ جلسه 1396/06/31 دانلود فایل PDF جلسه 1396/06/31

سوره مبارکه آل عمران، آیه شریفه 77

كسانى كه پيمان خدا و سوگندهاى خود را به بهاى ناچيزى مى‏ فروشند، آنان را در آخرت بهره‏ اى نيست و خدا روز قيامت با آنان سخن نمى ‏گويد و به ايشان نمى‏ نگرد و پاكشان نمى ‏گرداند و عذابى دردناك خواهند داشت.

پرسش و پاسخ جلسه 1396/06/24 دانلود فایل PDF جلسه 1396/06/24

سوره مبارکه آل عمران، آیه شریفه 72

و جماعتى از اهل كتاب گفتند: «در آغاز روز به آنچه بر مؤمنان نازل شد، ايمان بياوريد، و در پايان [روز] انكار كنيد. شايد آنان [از اسلام‏] برگردند.»

پرسش و پاسخ جلسه 1396/06/23 دانلود فایل PDF جلسه 1396/06/23

سوره مبارکه آل عمران؛ آیه شریفه 61

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءَكُمْ وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكاذِبِين.‏ پس هر كه در اين [باره‏] پس از دانشى كه تو را [حاصل‏] آمده، با تو محاجه كند، بگو: «بياييد پسرانمان و پسرانتان و زنانمان و زنانتان و ما خويشان نزديك و شما خويشان نزديك خود را فراخوانيم؛ سپس مباهله كنيم و لعنت خدا را بر دروغگويان قرار دهيم.»

پرسش و پاسخ جلسه 1396/06/09 دانلود فایل PDF جلسه 1396/06/09

سوره مبارکه آل عمران، آیه شریفه 55

[ياد كن‏] هنگامى را كه خدا گفت: «اى عيسى، من تو را برگرفته و به سوى خويش بالا مى‏ برم و تو را از [آلايش‏] كسانى كه كفر ورزيده ‏اند پاك مى ‏گردانم و تا روز رستاخيز، كسانى را كه از تو پيروى كرده ‏اند، فوق كسانى كه كافر شده‏ اند قرار خواهم داد. آن گاه فرجام شما به سوى من است، پس در آنچه بر سر آن اختلاف مى ‏كرديد ميان شما داورى خواهم كرد.

پرسش و پاسخ جلسه 1396/06/02 دانلود فایل PDF جلسه 1396/06/02

سوره مبارکه آل عمران، آیات شریفه 39 و 40

پس در حالى كه وى ايستاده [و] در محراب [خود] دعا مى‏ كرد، فرشتگان، او را ندا دردادند كه: خداوند تو را به [ولادت‏] يحيى - كه تصديق كننده [حقانيت‏] كلمة اللَّه [عيسى‏] است و بزرگوار و خويشتندار و پيامبرى از شايستگان است- مژده مى ‏دهد. گفت: «پروردگارا، چگونه مرا فرزندى خواهد بود؟ در حالى كه پيرىِ من بالا گرفته است و زنم «نازا»ست! [فرشته‏] گفت: « [كار پروردگار] چنين است. خدا هر چه بخواهد مى‏ كند.»

پرسش و پاسخ جلسه 1396/05/26 دانلود فایل PDF جلسه 1396/05/26

سوره مبارکه آل عمران، آیه شریفه 37

پس پروردگارش وى [مريم‏] را با حُسنِ قبول پذيرا شد و او را نيكو بار آورد و زكريا را سرپرست وى قرار داد. زكريا هر بار كه در محراب بر او وارد مى‏ شد، نزد او [نوعى‏] خوراكى مى ‏يافت. [مى‏] گفت: «اى مريم، اين از كجا براى تو [آمده است؟ او در پاسخ مى‏] گفت: «اين از جانب خداست، كه خدا به هر كس بخواهد، بى‏ شمار روزى مى ‏دهد.»

پرسش و پاسخ جلسه 1396/05/06 دانلود فایل PDF جلسه 1396/05/06

سوره مبارکه آل عمران، آیه شریفه 31

بگو: «اگر خدا را دوست داريد، از من پيروى كنيد تا خدا دوست تان بدارد و گناهان شما را بر شما ببخشايد و خداوند آمرزنده مهربان است.»

پرسش و پاسخ جلسه 1396/04/30 دانلود فایل PDF جلسه 1396/04/30

سوره مبارکه آل عمران، آیه شریفه 30

روزى كه هر كسى آنچه كار نيك به جاى آورده و آنچه بدى مرتكب شده، حاضر شده مى ‏يابد و آرزو مى ‏كند: كاش ميان او و آن [كارهاى بد] فاصله‏اى دور بود. و خداوند، شما را از [كيفر] خود مى ‏ترساند و [در عين حال‏] خدا به بندگان [خود] مهربان است.

پرسش و پاسخ جلسه 1396/04/23 دانلود فایل PDF جلسه 1396/04/23

سوره مبارکه آل عمران، آیه شریفه 28

مؤمنان نبايد كافران را- به جاى مؤمنان- به دوستى بگيرند و هركه چنين كند، در هيچ چيز [او را] از [دوستىِ‏] خدا [بهره‏اى‏] نيست، مگر اين كه از آنان به نوعى تقيّه كنيد و خداوند، شما را از [عقوبت‏] خود مى‏ ترساند و بازگشتِ [همه‏] به سوى خداست.

پرسش و پاسخ جلسه 1396/04/16 دانلود فایل PDF جلسه 1396/04/16

سوره مبارکه آل عمران، آیه شریفه 26

بگو: «بارخدايا، تويى كه فرمانفرمايى؛ هر آن كس را كه خواهى، فرمانروايى بخشى و از هر كه خواهى، فرمانروايى را بازستانى و هر كه را خواهى، عزت بخشى و هر كه را خواهى، خوار گردانى. همه خوبي ها به دست توست و تو بر هر چيز توانايى.»

پرسش و پاسخ جلسه 1396/04/09 دانلود فایل PDF جلسه 1396/04/09

سوره مبارکه آل عمران، آیه شریفه 19

در حقيقت، دين نزد خدا همان اسلام است و كسانى كه كتابِ [آسمانى‏] به آنان داده شده، با يكديگر به اختلاف نپرداختند مگر پس از آنكه علم براى آنان [حاصل‏] آمد، آن هم به سابقه حسدى كه ميان آنان وجود داشت و هر كس به آيات خدا كفر ورزد، پس [بداند] كه خدا زودشمار است.

پرسش و پاسخ جلسه 1396/04/02 دانلود فایل PDF جلسه 1396/04/02

سوره مبارکه آل عمران، آیه شریفه 14

دوستىِ خواستني ها[ى گوناگون‏] از: زنان و پسران و اموال فراوان از زر و سيم و اسب‏هاى نشاندار و دام ها و كشتزار[ها] براى مردم آراسته شده، [ليكن‏] اين جمله، مايه تمتّع زندگى دنياست و [حال آن كه‏] فرجام نيكو نزد خداست.

پرسش و پاسخ جلسه 1396/03/26 دانلود فایل PDF جلسه 1396/03/26

سوره مبارکه آل عمران، آیه شریفه 13

قطعاً در برخورد ميان دو گروه، براى شما نشانه‏ اى [و درس عبرتى‏] بود. گروهى در راه خدا مى‏ جنگيدند و ديگر [گروه‏] كافر بودند كه آنان [مؤمنان‏] را به چشم، دو برابر خود مى‏ ديدند؛ و خدا هر كه را بخواهد به يارى خود تأييد مى ‏كند، يقيناً در اين [ماجرا] براى صاحبان بينش عبرتى است.

پرسش و پاسخ جلسه 1396/03/19 دانلود فایل PDF جلسه 1396/03/19