موسسه قرآنی عصر ظهور اراک

موسسه فرهنگی قرآن و عترت عصر ظهور اراک

حضور جهادی در فضای مجازی

نماهنگ های صوتی


«زندگی لاکچری»،« پروتکل های یهود» و «دینداری ما»

نوع: صوتی
زمان: 00:08:02
حجم: 11.4 مگابایت
بازدید: 118

بهشت و جهنم زورکی

نوع: صوتی
زمان: 00:02:29
حجم: 3.43 مگابایت
بازدید: 127

امامزاده دشمن امام

نوع: صوتی
زمان: 00:03:17
حجم: 4.53 مگابایت
بازدید: 129

آیا خدا به عبادت ما نیاز دارد؟

نوع: صوتی
زمان: 00:06:00
حجم: 8.24 مگابایت
بازدید: 132


دست های خالی تماشاچیان!

نوع: صوتی
زمان: 00:09:41
حجم: 13.3 مگابایت
بازدید: 172

چهره حقیقی دجال در آخرالزمان

نوع: صوتی
زمان: 00:02:50
حجم: 3.91 مگابایت
بازدید: 165

چرا دیدار خداوند سخت است؟

نوع: صوتی
زمان: 00:08:38
حجم: 11.8 مگابایت
بازدید: 157

مبادا ترک پست کنیم!

نوع: صوتی
زمان: 00:06:59
حجم: 9.62 مگابایت
بازدید: 172


بلای دامنگیر جوامع اسلامی

نوع: صوتی
زمان: 00:05:46
حجم: 7.93 مگابایت
بازدید: 268

الفت دهنده قلوب کیست؟

نوع: صوتی
زمان: 00:03:24
حجم: 4.67 مگابایت
بازدید: 255

اسلام مستضعفین

نوع: صوتی
زمان: 00:09:44
حجم: 13.3 مگابایت
بازدید: 286

پنج دقیقه با زلزله کرمانشاه

نوع: صوتی
زمان: 00:04:51
حجم: 6.67 مگابایت
بازدید: 269


دردسرهای بی پایان یک فیلم

نوع: صوتی
زمان: 00:08:55
حجم: 12.2 مگابایت
بازدید: 278

عدل الهی

نوع: صوتی
زمان: 00:06:33
حجم: 9.02 مگابایت
بازدید: 303

هشت توصیه شنیدنی در باب محافل حسینی

نوع: صوتی
زمان: 00:09:36
حجم: 13.2 مگابایت
بازدید: 307

اگر محبت امام زمانf را بچشیم.

نوع: صوتی
زمان: 00:04:15
حجم: 5.85 مگابایت
بازدید: 312


هفت دقیقه با وظایف منتظران

نوع: صوتی
زمان: 00:07:14
حجم: 9.95 مگابایت
بازدید: 316

خط کش میان حق و باطل

نوع: صوتی
زمان: 00:10:01
حجم: 13.7 مگابایت
بازدید: 350

عملکرد منتظران برجسته

نوع: صوتی
زمان: 00:03:26
حجم: 4.72 مگابایت
بازدید: 319

فتنه انگیزی از طریق آیات متشابه

نوع: صوتی
زمان: 00:07:45
حجم: 10.6 مگابایت
بازدید: 313


تسریع پروژه ظهور

نوع: صوتی
زمان: 00:08:38
حجم: 11.8 مگابایت
بازدید: 415

سقوط امت اسلامی !

نوع: صوتی
زمان: 00:09:16
حجم: 12.7 مگابایت
بازدید: 356

انتظار در مبارزه است.

نوع: صوتی
زمان: 00:08:39
حجم: 11.8 مگابایت
بازدید: 287