موسسه قرآنی عصر ظهور اراک

موسسه فرهنگی قرآن و عترت عصر ظهور اراک

حضور جهادی در فضای مجازی

نماهنگ های صوتی


چند سال از«تکلیف»مان گذشته...؟

نوع: صوتی
زمان: 00:08:48
حجم: 12.1 مگابایت
بازدید:

«زندگی لاکچری»،« پروتکل های یهود» و «دینداری ما»

نوع: صوتی
زمان: 00:08:02
حجم: 11.4 مگابایت
بازدید: 1

بهشت و جهنم زورکی

نوع: صوتی
زمان: 00:02:29
حجم: 3.43 مگابایت
بازدید: 1

امامزاده دشمن امام

نوع: صوتی
زمان: 00:03:17
حجم: 4.53 مگابایت
بازدید: 6


چگونه تیپ بزنیم؟

نوع: صوتی
زمان: 00:10:25
حجم: 14.3 مگابایت
بازدید: 52

دست های خالی تماشاچیان!

نوع: صوتی
زمان: 00:09:41
حجم: 13.3 مگابایت
بازدید: 45

چهره حقیقی دجال در آخرالزمان

نوع: صوتی
زمان: 00:02:50
حجم: 3.91 مگابایت
بازدید: 36

چرا دیدار خداوند سخت است؟

نوع: صوتی
زمان: 00:08:38
حجم: 11.8 مگابایت
بازدید: 30


چرا از فیوضات الهی محروم می شویم؟

نوع: صوتی
زمان: 00:06:35
حجم: 9.05 مگابایت
بازدید: 126

آیا توقیعات به خط مبارک امام زمان f بوده است؟

نوع: صوتی
زمان: 00:03:07
حجم: 4.31 مگابایت
بازدید: 94

بلای دامنگیر جوامع اسلامی

نوع: صوتی
زمان: 00:05:46
حجم: 7.93 مگابایت
بازدید: 121

الفت دهنده قلوب کیست؟

نوع: صوتی
زمان: 00:03:24
حجم: 4.67 مگابایت
بازدید: 103


مهر و قهر با فرزندان

نوع: صوتی
زمان: 00:05:49
حجم: 7.99 مگابایت
بازدید: 121

چند نکته کلیدی در باره«طی الارض»

نوع: صوتی
زمان: 00:05:05
حجم: 6.99 مگابایت
بازدید: 129

دردسرهای بی پایان یک فیلم

نوع: صوتی
زمان: 00:08:55
حجم: 12.2 مگابایت
بازدید: 132

عدل الهی

نوع: صوتی
زمان: 00:06:33
حجم: 9.02 مگابایت
بازدید: 153


آیا همه ادیان اسلام است؟

نوع: صوتی
زمان: 00:05:41
حجم: 7.83 مگابایت
بازدید: 173

هدایت یا گمراهی ؟

نوع: صوتی
زمان: 00:06:02
حجم: 8.29 مگابایت
بازدید: 182

هفت دقیقه با وظایف منتظران

نوع: صوتی
زمان: 00:07:14
حجم: 9.95 مگابایت
بازدید: 159

خط کش میان حق و باطل

نوع: صوتی
زمان: 00:10:01
حجم: 13.7 مگابایت
بازدید: 180


ماه خدا

نوع: صوتی
زمان: 00:02:54
حجم: 4 مگابایت
بازدید: 223

شرط صحت اعمال

نوع: صوتی
زمان: 00:08:34
حجم: 11.7 مگابایت
بازدید: 234

تسریع پروژه ظهور

نوع: صوتی
زمان: 00:08:38
حجم: 11.8 مگابایت
بازدید: 242

سقوط امت اسلامی !

نوع: صوتی
زمان: 00:09:16
حجم: 12.7 مگابایت
بازدید: 220