موسسه قرآنی عصر ظهور اراک

موسسه فرهنگی قرآن و عترت عصر ظهور اراک

حضور جهادی در فضای مجازی

نماهنگ های صوتی


با قرمز و آبی سرمان را گرم کرده اند

نوع: صوتی
زمان: 0:07:35
حجم: 7 مگابایت
بازدید: 13

آخرین روز زندگی ام

نوع: صوتی
زمان: 00:10:00
حجم: 9.5 مگابایت
بازدید: 20

سردار سلیمانی های اقتصاد

نوع: صوتی
زمان: 00:09:15
حجم: 8.5 مگابایت
بازدید: 48

هیچ کس برای جهنم آفریده نشده

نوع: صوتی
زمان:
حجم: 0 مگابایت
بازدید: 50


پاسخ به چند شبهه مهم در کمتر از 10 دقیقه

نوع: صوتی
زمان: 00:09:48
حجم: 9 مگابایت
بازدید: 38

کازینوهای لاس وگاس در روز ظهور

نوع: صوتی
زمان: 00:06:05
حجم: 5.6 مگابایت
بازدید: 35

آیا قصاص در اسلام ترویج خشونت است؟

نوع: صوتی
زمان: 00:01:38
حجم: 1.5 مگابایت
بازدید: 43

نکاتی در باب چاه مقدس جمکران

نوع: صوتی
زمان: 00:04:13
حجم: 3.8 مگابایت
بازدید: 42


ویرانگری به نام داوری های شتابزده

نوع: صوتی
زمان: 00.09.06
حجم: 8.4 مگابایت
بازدید: 60

قلع و قمع موانع سلوک معنوی

نوع: صوتی
زمان: 00.07.35
حجم: 6.9 مگابایت
بازدید: 52

خدا را چقدر دوست داریم؟

نوع: صوتی
زمان: 00.02.49
حجم: 2.6 مگابایت
بازدید: 66

آیا اسلام دین خشونت است؟

نوع: صوتی
زمان: 00.09.15
حجم: 14.9 مگابایت
بازدید: 66


بهشت و جهنم زورکی

نوع: صوتی
زمان: 00:02:29
حجم: 3.43 مگابایت
بازدید: 69

امامزاده دشمن امام

نوع: صوتی
زمان: 00:03:17
حجم: 4.53 مگابایت
بازدید: 72

آیا خدا به عبادت ما نیاز دارد؟

نوع: صوتی
زمان: 00:06:00
حجم: 8.24 مگابایت
بازدید: 84

برگ های زندگی مان را فقط «ورق» زدیم!

نوع: صوتی
زمان: 00:07:43
حجم: 10.6 مگابایت
بازدید: 82


چهره حقیقی دجال در آخرالزمان

نوع: صوتی
زمان: 00:02:50
حجم: 3.91 مگابایت
بازدید: 117

چرا دیدار خداوند سخت است؟

نوع: صوتی
زمان: 00:08:38
حجم: 11.8 مگابایت
بازدید: 106

مبادا ترک پست کنیم!

نوع: صوتی
زمان: 00:06:59
حجم: 9.62 مگابایت
بازدید: 122

نکاتی شنیدنی در باب رفتار با همسایه

نوع: صوتی
زمان: 00:06:32
حجم: 8.99 مگابایت
بازدید: 131


الفت دهنده قلوب کیست؟

نوع: صوتی
زمان: 00:03:24
حجم: 4.67 مگابایت
بازدید: 197

اسلام مستضعفین

نوع: صوتی
زمان: 00:09:44
حجم: 13.3 مگابایت
بازدید: 218

پنج دقیقه با زلزله کرمانشاه

نوع: صوتی
زمان: 00:04:51
حجم: 6.67 مگابایت
بازدید: 201

تقیه

نوع: صوتی
زمان: 00:04:20
حجم: 5.96 مگابایت
بازدید: 200