موسسه قرآنی عصر ظهور اراک

موسسه فرهنگی قرآن و عترت عصر ظهور اراک

حضور جهادی در فضای مجازی

نماهنگ های تصویری


سینه بی کینه

سلسله مباحث خودشناسی - قسمت بیستم

جهت دانلود فایل صوتی، برروی لینک راست کلیک کرده و گزينه Save Link as را کليک نماييد.

دیدگاه 0     ثبت دیدگاه      بازدید 1618     

نوع: تصویری    حجم: 13.8 مگابایت     زمان: 00:03:54

مرهم زخم

سلسله مباحث خودشناسی - قسمت بیست و یکم

جهت دانلود فایل صوتی، برروی لینک راست کلیک کرده و گزينه Save Link as را کليک نماييد.

دیدگاه 0     ثبت دیدگاه      بازدید 1631     

نوع: تصویری    حجم: 14.4 مگابایت     زمان: 00:04:04

حلقه رندان

سلسله مباحث خودشناسی - قسمت بیست و دوم

جهت دانلود فایل صوتی، برروی لینک راست کلیک کرده و گزينه Save Link as را کليک نماييد.

دیدگاه 0     ثبت دیدگاه      بازدید 1628     

نوع: تصویری    حجم: 15.6 مگابایت     زمان: 00:04:24

خاک و باد

سلسله مباحث خودشناسی - قسمت بیست و سوم

جهت دانلود فایل صوتی، برروی لینک راست کلیک کرده و گزينه Save Link as را کليک نماييد.

دیدگاه 0     ثبت دیدگاه      بازدید 1660     

نوع: تصویری    حجم: 12.1 مگابایت     زمان: 00:03:25

اکثریت یا اقلیت

سلسله مباحث خودشناسی - قسمت بیست و چهارم

جهت دانلود فایل صوتی، برروی لینک راست کلیک کرده و گزينه Save Link as را کليک نماييد.

دیدگاه 0     ثبت دیدگاه      بازدید 1650     

نوع: تصویری    حجم: 13.1 مگابایت     زمان: 00:03:42

رمز سرافرازی ما

سلسله مباحث خودشناسی - قسمت بیست و پنجم

جهت دانلود فایل صوتی، برروی لینک راست کلیک کرده و گزينه Save Link as را کليک نماييد.

دیدگاه 0     ثبت دیدگاه      بازدید 1648     

نوع: تصویری    حجم: 14.7 مگابایت     زمان: 00:04:09

یک نکته از هزاران-28

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی برگزار می کند: «یک نکته از هزاران» ویژه برنامه بیان و انعکاس نکات ناب اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی توسط مدرسان و خطیبان شهیر استان مرکزی در فضای مجازی با توکل به خداوند از سختی ها عبور می کنیم...

جهت دانلود فایل صوتی، برروی لینک راست کلیک کرده و گزينه Save Link as را کليک نماييد.

دیدگاه 0     ثبت دیدگاه      بازدید 1657     

نوع: تصویری    حجم: 20.8 مگابایت     زمان: 00:03:38

جدی بگیریم!

سلسله مباحث خودشناسی - قسمت نوزدهم

جهت دانلود فایل صوتی، برروی لینک راست کلیک کرده و گزينه Save Link as را کليک نماييد.

دیدگاه 0     ثبت دیدگاه      بازدید 1724     

نوع: تصویری    حجم: 7.3 مگابایت     زمان: 00:03:26

ریشه در آب

سلسله مباحث خود شناسی- قسمت شانزدهم

جهت دانلود فایل صوتی، برروی لینک راست کلیک کرده و گزينه Save Link as را کليک نماييد.

دیدگاه 0     ثبت دیدگاه      بازدید 1754     

نوع: تصویری    حجم: 12.9 مگابایت     زمان: 00:03:37

خواهی نشوی رسوا ...

سلسله مباحث خود شناسی- قسمت هفدهم

جهت دانلود فایل صوتی، برروی لینک راست کلیک کرده و گزينه Save Link as را کليک نماييد.

دیدگاه 0     ثبت دیدگاه      بازدید 1733     

نوع: تصویری    حجم: 14.5 مگابایت     زمان: 00:04:07